ЕДИН ДЕН ЕКСКУРЗИЯ ДО БЕРКОВИЦА, КЛИСУРСКИ МАНАСТИР И ВЪРШЕЦ

цена 23.00 лв.
София - Берковица - Клисурски манастир - Вършец - София
 Програма:   ЕДИН ДЕН ЕКСКУРЗИЯ ДО БЕРКОВИЦА, КЛИСУРСКИ МАНАСТИР И ВЪРШЕЦ
 Дата на отпътуване:   23.10.2021
 Пътуването ще завърши на (дата на пристигане):   23.10.2021
 Брой нощувки:   0
 Качване от:  *
 Брой туристи:  * в т.ч. бр. деца от 2 до 12 г.
 Настаняване / вид стаи:  
 Трите Ви имена по паспорт:  *
/ Необходими за договор /
 ЕГН:  
/ Необходими за договор /
 № паспорт/лична карта:  
/ Необходими за договор /
 Град:  
/ Необходими за договор /
 Пощенски Код:  
/ Необходими за договор /
 Адрес:  
/ Необходими за договор /
 E-mail:  *
 Телефон:  *
 Начин на плащане:  
 ОБЩА СУМА:   23.00 лв.
 Коментар и допълнителна информация:  


* Задължителни данни